Aanvullende werkzaamheden

  • Constructieberekeningen, constructie- en funderingsadvies
  • Daglicht- en ventilatieberekeningen
  • Het op tekening verwerken van Installaties
  • Sloopvergunning
  • Sondeerrapport
  • Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
  • Bouwkundige adviesrapporten
  • STABU bestek