Bouwbegeleiding

Voor zowel aannemers als voor particulieren kunnen wij de gehele bouwbegeleiding van een bouwproject verzorgen. Voor beide partijen is het van belang de planning, het meer- en minderwerk en de gemaakte afspraken te bewaken en vast te leggen in de bouwvergaderingen. Verder zal door controle in het werk op uitvoering en detaillering de kwaliteit van het bouwproject gewaarborgd blijven. Dit alles resulteert in een vlotte oplevering die wij ook geheel voor u kunnen verzorgen.