Bouwbesluit toetsing

In het bouwbesluit staan alle wetten en voorschriften waaraan alle bouwwerken, die in Nederland gebouwd worden, minimaal moeten voldoen. De bouwbesluit toets is onderdeel van de toetsing omgevingsvergunning bouwen. De eisen die daaruit voortvloeien verwerken wij op de bouwkundige tekeningen. Deze toetsing wordt toegevoegd aan de aanvraag omgevingsvergunning.