Bouwcalculaties

Voor u, als ondernemer, verzorgen wij compleet verzorgde calculaties.
Zoals u weet is een goede kostprijsberekening een voorwaarde voor het welslagen van uw bouwproject. Of dit nu in de begin fase is bij een voorlopig ontwerp of in de eindfase bij een aanbesteding, de prijs blijft van belang.
Door een goede en gestructureerde opzet van de calculatie komt u niet voor onverwachte en onaangename verrassingen te staan in een later stadium van het project.

Bij deze werkzaamheden kunt u denken aan;

  • Het opstellen van budget- en elementenramingen
  • Maken van elementen ramingen in VO en DO fase
  • Maken van inschrijf- en directiebegrotingen
  • Maken van (aanbesteding) begrotingen
  • In de aanbestedingsfase aanvragen en spiegelen van offertes leveranciers en onderaannemers
  • Het opstellen van de bouwplaatskosten

Wij werken met het calculatieprogramma Ibis Trad (Brink Groep). Bent u in het bezit van een ander calculatieprogramma, dan kan met een zogeheten Cuf module (calculatie uitwissel formaat), de begroting ingelezen worden in elk calculatieprogramma.

12Build OFFERTES AANVRAGEN IN DE CLOUD!